Undervisningsmaterialer

  • Home
  • / /
  • Undervisningsmaterialer

Sigurds Danmarkshistorie - undervisningsmaterialer

Sigurds Danmarkshistorie – undervisningsmateriale består af elevbog og lærervejledning til historieundervisning i 3.-4. klasse.

Materialet dækker de nye kompetencemål for historiefaget og tager eleverne alvorligt som aktive medskabere af historien. Sigurds fortællinger om Danmarkshistorien bruges som en fortællende indgang til elevernes forforståelse og motivation.

Materialet indeholder desuden en selvstændig aktivitetsbog med 42 kreative aktiviteter, som børnene selv kan lave – hjemme eller i SFO, klub eller andet. Materialet er udviklet i samarbejde med FALIHOS – foreningen af lærere i historie og samfundsfag og er skrevet af Dennis Hornhave Jacobsen og Rasmus Welling.

Undervisningsmaterialet udkommer 4. december.

Sigurds Danmarkshistorie – 42 aktiviteter, du selv kan lave: Pris: 149,95 kr.

Køb her
©  Sigurds Danmarkshistorie. All rights reserved.