Om projektet

Projektansvarlig

Projektet er udført af Sigurd Barrett, som tidligere bl.a. har lavet projekterne ”Sigurd & Symfoniorkestret”, ”Sigurd & Big bandet”, ”Sigurd & Operaen”,
”Sigurd fortæller Bibelhistorier”, ”Sigurd fortæller om de nordiske guder”,
”Sigurd fortæller om de græske guder” og ”Sigurds historier om at være til”. Projektet er levendegjort i samarbejde med en række partnerne, heriblandt Politikens Forlag, Dansk Sang, Nationalmuseet, Historielærerforeningen FALIHOS og Louis Hansen-fonden.

 

Projektets formål

Formålet med Sigurds Danmarkshistorie er – i en tid præget af informationsbombardement, globalisering og teknologisk kapløb – at hjælpe børn og unge med at forstå den historie, vi alle er rundet af, og som er fundamentet for de mennesker, vi er i dag. I vort møde med folkeslag fra hele verden – både virtuelt og fysisk – har vi som aldrig før brug for en rodfæstet viden om, hvem vore forfædre var, hvordan vort samfund har udviklet sig gennem tiderne, og hvad der er forudsætningen for, at vi er de mennesker, vi er i dag. Ethvert folk er gjort af de historier, som fortælles, og vi må ikke blive historieløse. Vor tids dominerende historier er reality shows, succeshistorier fra underholdningsbranchen og fantasy universer. Det stiller store krav til, at vi på en levende og engagerende måde supplerer med at videreformidle den historie, som ligger til grund for vor kultur – både som en uundværlig del af den almene dannelse og som en identitetsskabende ballast for de kommende generationer.

 

Projektets udformning

”Sigurd fortæller Danmarkshistorie” falder i tre moduler:
Modul 1 er et udgivelsesmodul, som omfatter bogværk, dobbelt cd, dobbelt LP, e-bog, lydbog, brætspil, sangbog og korhæfte. Disse udgivelser lanceres 10.10.2016 og er ikke omfattet af fondsstøtten. Herudover iPad spil samt 40 film, som lægges ud til gratis download, da de er finansieret af støtte fra bl.a. Louis Hansen-fonden.
Modul 2 er et læringsmodul bestående af undervisnings- og læringsmaterialer. Materialet består bl.a. af 40 film, som stilles til rådighed for folkeskolen og som lever op til de krav og den kanon, som Undervisningsministeriet har udstukket. På både fysiske og digitale platforme bliver ”Sigurd fortæller Danmarkshistorie” designet til brug i skolen, så lærere kan downloade materiale til brug i undervisningen. Herudover vil SkoleTube stille digitale værktøjer til rådighed, så eleverne kan producere deres egne musikvideoer mv.
Modul 3 er et live performance modul, hvor Sigurd Barrett og hans orkester vil tage rundt på 100 skoler og spille og synge Danmarkshistorien på 60 minutter. Skolerne skal selvfinansiere i det omfang, de kan, resten skal indgå i fondsstøtten. Herudover planlægges 50 koncerter i koncert- og kulturhuse. Således vil projektet nå bredt ud til både skoler og familier på tværs af hele Danmark.

 

Projektets indhold

Alle udgivelserne rummer de 29 afsnit, som refererer til Undervisningsministeriets kanon over historiske nøglebegivenheder. Herudover 11 kapitler mere, så der i alt er 40 afsnit. De er udarbejdet i samarbejde med Historielærerforeningen. Til hvert afsnit findes en ny sang, som er indspillet til cd og LP, og som udkommer i sangbog og korhæfte. Sangene tjener som appetitvækker til hvert afsnit – på samme måde som i ”Sigurd fortæller Bibelhistorier”. Projektet rummer således 40 afsnit med hvert sit nedslagspunkt i historien, og hver film er optaget i en historisk ramme samt på Nationalmuseet. Med fysiske udgivelser, digitale platforme, fortællinger og sange kan materialet nå både børnefamilier og skoler, og på samme måde som ”Sigurd fortæller Bibelhistorier” er det målet at skabe et godt afsæt for, at både elever og lærere, børn og forældre kan gå på opdagelse i Danmarkshistorien sammen – og tale videre om den på egen hånd.

 

Projektets økonomi

Det har tidligere været fremme, at Sigurds Danmarkshistorie var kommet på Finansloven og modtog støtte derfra. Dette er ikke sket. Selv om projektet i pressen var blevet lovet offentlige midler i størrelsesordenen 1,5 mio, har Slots- og Kulturstyrelsen, som administrerede bevillingen, valgt at uddele pengene til anden side. Sigurds Danmarkshistorie udkommer derfor uden nogen form for offentlig støtte. Den eneste aktør, som har valgt at støtte projektet er Louis Hansen-fonden, som gavmildt har støttet projektet med kr. 4,0 mio.
Alle udgivelser udgives uden bidrag fra fondsstøtten. Fondsstøtten bidrager med at tilvejebringe

 • iPad spil i 40 baner til fri download, udviklet af Serious Games Interactive
 • 40 film indspillet på Nationalmuseet og på historiske locations, produceret af DKM
 • Skoleturné med 100 koncerter rundt i landet, hvor fonden dækker udgifter ud over skolernes egenbetaling.

Sigurd Barrett modtager således ingen støtte personligt men har valgt at uddele støtten, krone for krone, til disse projekter, som kommer børn i hele landet til gode og som alle er gratistilbud.

 

Samarbejdspartnere:

Nationalmuseet

 • yder historiefaglig konsulentbistand og kvalificere materialet
 • lægger rammer til dele af optagelserne
 • udlåner genstande til brug i programmerne
 • læser korrektur på al tekst, før den udkommer

FALIHOS (Foreningen af lærere i historie og samfundsfag) er partner ved at

 • yder historiefaglig konsulentbistand og kvalificere manuskriptet og skabe tydelig sammenhæng med UVmaterialet
 • læser korrektur på al tekst, før den udkommer
 • sikrer at UVmaterialet lever op til historiefagets nye kompetencemål samt elevers og læreres krav til involverende og inspirerende undervisning

Historielab (Videnscenteret i Jelling)

 • agerer fagkonsulent på i-pad spillet

DR

 • producerer og sender tv-serien ”Sigurd fortæller Danmarkshistorie” på DR Ramasjang

Politikens Forlag

 • udgiver tobinds bogværket ”Sigurd fortæller Danmarkshistorie”
 • udgiver familiebrætspillet ”Danmarkshistoriespillet”

Forlaget KLIM

 • udgiver UVbog, lærervejledning, aktivitetsbog og bidrager til, at pædagogikken bag materialet når bredt ud til landets skoler gennem forlagets netværk, læringsmesser samt praksis-kurser rettet mod lærere og andre undervisere

Dansk Sang

 • udgiver og abonnementssælger sangbogen med de 40 sange til skoler i hele DK

Serious Games Interactive

 • udvikler i-pad spil i 40 baner
 • udvikler og vedligeholder hjemmesiden

Gametools

 • udvikler læringsspil samt familiespil

Skoletube

 • inddrager materialet på deres webportal

Det danske filminstitut DFI

 • leverer filmdokumentation til materialet

 

Herudover er følgende museer partnere ved at lægge locations til filmene:
Kronborg, Den Gamle By Aarhus, Moesgaard Museum, Hjerl Hede, Sagnlandet i Lejre, Fregatten Jylland, Hammershus Slotsruin, Spøttrup Middelalderborg, Gl. Estrup Herregårdsmuseum, Viborg Domkirke, Ribe Domkirke, Tycho Brahe observatoriet på Ven, Den danske have i Tallinn, Jellingestenene, Carl Nielsens barndomshjem og 10-15 museer mere.

 

FAGKONSULENTER:

Projektleder: Sigurd Barrett
Har udgivet 37 børnebøger og 26 børneplader og modtaget en række formidlingspriser, bl.a. Wilhelm Hansens Formidlingspris og DR’s prestigefyldte Rosenkjærpris.

Historisk fagkonsulent: Per Kristian Madsen, direktør for Nationalmuseet og cand. mag i middelalderarkæologi og kunsthistorie

Pædagogiske fagkonsulenter: Dennis Hornhave Jacobsen, historielærer og formand for Foreningen af lærere i historie og samfundsfag
og Rasmus Welling, historielærer, forfatter og museumsformidler, Museerne i Fredericia, samt næstformand for historielærernes forening FALIHOS.
Fagkonsulent på i-pad spil: Peter Yding Brunbech, Nationalt videnscenter for historie- og kulturarvsformidling, Jelling

 

Øvrige fagkonsulenter:
Poul Otto Nielsen, overinspektør i Danmark og Middelhavslandenes oldtid på Nationalmuseet og forfatter
Poul Grinder-Hansen, cand. mag i historie, forfatter og museumsinspektør på Nationalmuseet med speciale i middelalderen
Peter Henningsen, forfatter, etnolog og museumschef, ph. d. og Dr. phil på Nationalmuseet, landbokultur og søfart
Klaus Petersen, professor, ph. d. og centerleder, center for velfærdsstatsforskning, Syddansk universitet, SDU
Karsten Nissen, biskop emeritus og cand. theol. om kirkelige spørgsmål
Anne Broksø, Advokat (H), om juridiske spørgsmål
Jens Ingvordsen, Den Gamle By i Aarhus, om legetøjets historie

Redaktionschefer: Charlotte Weiss og Pernille Wass, Politikens Forlag

©  Sigurds Danmarkshistorie. All rights reserved.